Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2014

lovesmile
Dopóki wierzysz, że dasz radę, nie ma powodu sądzić że będzie inaczej...
— ;)
Reposted fromitaa itaa
lovesmile
człowiek wychowany postępuje tak by nie przepraszać.
— pan profesor
Reposted fromMirelnie Mirelnie
lovesmile
Są noce kiedy nie chce się żyć.
— A.Chylińska
Reposted fromproof proof
5938 9df9
Reposted fromsonozakidesu sonozakidesu
lovesmile
Marzyłam o Tobie.
Każdego, każdego dnia.
Codziennie.
— i w każdą noc...
Reposted fromtereseek tereseek
lovesmile
4718 dd11 500
Reposted fromabeille abeille
lovesmile
4721 b4b7 500
Reposted fromDaktylogram Daktylogram
lovesmile
4753 e77b
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata
lovesmile
..lepiej zacznij zauważać, życie mija jak chwila i jak my nie zawraca
— :)
Reposted fromhypnotic8 hypnotic8
lovesmile
Są ludzie, którym nie jest wszystko jedno. Którym zależy. Którzy nie zobojętnieli jeszcze do końca.
— doubleespresso
lovesmile
z wiekiem nabierasz dystansu do niektórych spraw 
— Endefis
Reposted frommefir mefir viaxannabelle xannabelle
lovesmile
Jak mi smutno to idę spać.
We śnie nie czuć smutku i jak się budzę to jest już trochę mniejszy.
— don't be sad @LittleJack
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaxannabelle xannabelle
lovesmile
Diabła warte to nasze życie, powiem panu. Te wszystkie nasze sny, marzenia, nadzieje.
— W.Myśliwski
Reposted fromwrazliwa wrazliwa
lovesmile
lovesmile
1494 bbfe 500
Reposted fromuoun uoun viadreamadream dreamadream
lovesmile
Nie życzę Ci najgorszego. Życzę Ci wszystkiego najlepszego i utraty tego.
Reposted fromkalesony-dziadka kalesony-dziadka viaboli boli
lovesmile
To takie smutne, wszystko takie smutne; przeżywamy nasze życie jak idioci; a potem umieramy.
— Bukowski
Reposted fromsfeter sfeter viaboli boli
lovesmile
Trochę mnie przeraża, że to moje życie i że to ja mam coś z nim zrobić.
Reposted fromKret Kret viaboli boli
lovesmile
3389 f0b8
Reposted fromtenderly tenderly viaboli boli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl